Pascalov zákon. Hydrostatický paradox.

Doplňovačka

  
Klikni do okien a vpíš tam odpovede. Keď napíšeš všetky, stlač "Nahraj odpoveď". Niektoré odpovede ponúkajú pomôcku. Využi ju tak, že klikneš na otáznik. Kliknutím na "Rada" sa objaví prvé písmeno odpovede.
- spoločné označenie kvapalín a plynov.
Vlastnosti kvapalín
- nemajú vlastný tvar, majú tvar
- majú povrch
- sú veľmi málo
- vnútorné (viskozita)
- kapilarita
- určuje stav kvapaliny v pokoji
Tlak je definovaný, ako podiel pôsobiacej na plochu s obsahom S
tlak - je vyvolaný tiažou vzduchu (atmosféry ) nad nami
Približná hodnota normálneho atmosférického tlaku je kPa
tlak– je vyvolaný tiažou kvapaliny
Hydrostatický tlak závisí od hĺbky a danej kvapaliny.
Pascalov zákon znie:
Keď pôsobí sila veľkosti F na povrch rovnej plochy s obsahom S  objemu kvapaliny a žiadne iné sily na kvapalinu , vznikne v kvapaline tlak, ktorý je vo všetkých miestach kvapaliny .