Voltapérová charakteristika výboja

Krížovka

  
Krížovku vypracujete tak, že kliknete na číslo ľubovoľnej otázky v bunke. Potom dopľńate odpovede a klikáte na tlačidlo "Potvrď odpoveď" . Ak je odpoveď viacslovná, tak píšeš odpoveď bez medzier medzi slovami. Ak neviete správnu odpoveď klikáte na tlačidlo "Rada" a obdržíte správne písmenko. Vyplnenú krížovku skontrolujete tlačidlom "Nahraj krížovku".
1      2                
                  
   3                 
                  
                  
   4           5        
                  
                  
                  
      6