Permanentný magnet

Doplňovačka

  
Klikni do okien a vpíš tam odpovede. Keď napíšeš všetky, stlač "Nahraj odpoveď". Niektoré odpovede ponúkajú pomôcku. Využi ju tak, že klikneš na otáznik. Kliknutím na "Rada" sa objaví prvé písmeno odpovede.
Každý stály magnet je - má dva póly, ktoré sú navzájom neoddeliteľné.
V okolí permanentného magnetu je .
Moment magnetických síl magnetku otočí do polohy, v ktorej je výsledný nulový.
V okolí vodičov s prúdom je .
Magnetka umiestnená na povrchu Zeme ukazuje približne smer k Zeme.
Približne na severnom geografickom póle Zeme sa nachádza Zeme, na ktorý magnetka ukazuje svojim .