Elektrický prúd v látkach

Priraďovacie cvičenie

    
Priraď pojmy na pravej strane k menám na ľavej strane.