Archimedov zákon

Zoraďovacie cvičenie

    
Zoraď chronologicky respektíve logicky usporiadaj.